ایل پاپی


تا پیش از دورة قاجار نامی از ایل پاپی به میان نیامده است در این دوره پاپی مراد بنیانگذار و جد هفتم خوانین پاپی برای اولین بار شماری از تیره ها و طوایف این منطقه را متحد کرد و به صورت ایلی واحد درآورد. پس از پاپی مراد ایل پاپی بین فرزند و برادرزاده اش تقسیم شد. براساس قراردادی در 1228 (پاپی ص 182ـ183) ایل پاپی بین پاپی یوسف خان فرزند پاپی مراد و پاپی باقرخان برادرزاده اش فرزند محمد تقسیم شد که براساس آن طایفه های کشوری مدهونی (مدهنی ) مالزیری دوزقی سهم پاپی یوسف خان وطایفه های گیمد ی وند  یاقون (یعقوب وند) گگ احمدی درشوند نخود سهم پاپی باقرخان شد. چهار طایفه از این طوایف هشتگانه یعنی کشوری یعقوب وند مدهنی و دوزقی در اصل از پاپیها نبوده اند و تنها چهار گروه دیگر معتقدند که «پاپی » اصلی اند. نکتة دیگر آن که در آن زمان بسیاری از طوایف و تیره های این منطقه چون ادریسی و کرناسی و لیریائی مستقل زندگی می کرده اند. به بیان دیگر ساکنان این منطقه بتدریج زیر سلطة تیره پاپی مراد درآمده یا متفرق گردیده اند.


برچسب‌ها: تاریخچه ایل پاپی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم تیر 1391ساعت 16:39  توسط |